پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 23 بهمن 1396 ساعت 09:09

برگزاری مجمع عمومی عادی اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند

 

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و هلند از اعضای محترم دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی عادی که در ساعت ۹:۳۰ روز سه شنبه  مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران، با دستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی:
1-    قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس
2-    انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
3-    انتخاب اعضای هیئت مدیره
4-    انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
5-    بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

لیست اعضا به پیوست می باشد.

بازدید 296 دفعه