پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 23 دی 1396 ساعت 04:43

اطلاعیه فهرست قطعی و نهایی اعضاء موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت

 
پیرو اطلاعیه شماره ۱۷/۱۸۷۱۳/د مورخ ۹۶/۱۰/۱۹ به اطلاع متقاضیان ثبت نام در مجمع عمومی موسس مورخ ۹۶/۱۰/۲۳  اتاق مشترک ایران وکویت می رساند، فهرست قطعی و نهایی ۷۳ نفر اعضاء موسسس اتاق ایران و کویت، تایید شده در جلسه مورخ ۹۶/۱۰/۲۰ کمیته ماده ۱۰، به شرح پیوست اعلام می گردد. لازم به ذکر است صرفاً اعضاء حاضر در فهرست ضمیمه امکان حضور و رای دهی یا کاندیداتوری در مجمع عمومی موسس را خواهند داشت.

بازدید 276 دفعه