پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 11 دی 1396 ساعت 07:33

اطلاعیه برگزاری مناقصات بین المللی کشور ترکمنستان

 

اطلاعیه برگزاری مناقصات بین المللی کشور ترکمنستان به پیوست می باشد.

بازدید 242 دفعه